Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Aktualności

 

AKTUALNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (TUTAJ)

 

Archiwum aktualności

Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem przez Premiera RP nowych obostrzeń od dnia 27 marca do 11 kwietnia br. następuje czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkola.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, które wejdzie w życie 29.03.2021r. przedszkole na wniosek Rodzica zapewnia opiekę dla dzieci:

1.    Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2.    Rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Powyższy wniosek należy dostarczyć  najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka  w przedszkolu.

Dzieci przebywające w domu będą miały zorganizowaną edukację metodami kształcenia na odległość, poprzez stronę internetową przedszkola.

Istnieje możliwość kontaktowania się z nauczycielami poprzez maila oraz z dyrektorem przedszkola mailowo 77przedszkole@gmail.com lub telefonicznie 12 637-18-21, 660-637-240.

Wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka jest do pobrania poniżej: 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/magicznesiodemki/wniosek-o-zorganizowanie-zajec-1.pdf

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-27 12:09:17

UWAGA RODZICE!

Od poniedziałku tj. 29.03.2021r. przedszkole nie będzie przyjmować dzieci.

Wyjątek stanowią dzieci Rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-25 18:44:06

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-01 14:14:54


komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-07 10:09:48


NASZE PRZEDSZKOLE BĘDZIE PRACOWAĆ W MIESIĄCU LIPCU. ZAPISY NA WAKACJE BĘDĄ PROWADZONE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM, O CZYM PAŃSTWO ZOSTANIECI POINFORMOWANI. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-08 20:49:19

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 można znaleźć na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa pod poniższym linkiem:

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html?_ga=2.48768623.878474401.1611645867-221202016.1611645867

 

Z powodu obecnej sytuacji pandemii nie jesteśmy w stanie określić, czy będą możliwe dni adaptacji dla nowo przyjętych dzieci. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-01-26 17:47:05

Bardzo prosimy Rodziców, którzy składali dokumenty do rekrutacji – o zalogowanie i sprawdzanie na panelu kandydata  na stronie Formico, czy Państwa wniosek został potwierdzony.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem.

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-20 11:53:50

UWAGA – REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i wszystkich pracowników, dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 77 wprowadza zmiany organizacji pracy kancelarii na system pracy zdalnej.

 

Od poniedziałku 16.03.2020r. przedszkole jest zamknięte i dostępne tylko dla pracowników.

 

Bardzo proszę, aby w ramach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021, po wypełnieniu wniosku na platformie rekrutacyjnej www.krakow.formico.pl, wydrukować go, podpisać i przesłać do przedszkola korzystając z dwóch sposobów:

  1. Zeskanowanie całego wniosku wraz z załącznikami i przesłanie na adres przedszkola 77przedszkole@gmail.com;
  2. Zapakowanie całego, podpisanego wniosku oraz załączników do zamkniętej koperty i wrzucenie jej do skrzynki na korespondencje, umieszczonej przy wejściu do przedszkola.

Ponadto bardzo proszę o email lub kontakt telefoniczny z przedszkolem  lub z dyrektorem z informacją o przekazaniu dokumentacji rekrutacyjnej.

Każdy złożony wniosek zostanie potwierdzony poprzez informację zwrotną na Państwa email do trzech dni.

Informuję, że ze wzglądu na wyjątkową sytuację, Komisja Rekrutacyjna będzie uwzględniać oświadczenie Rodziców wraz z kserokopią  karty szczepień jako potwierdzenie kryterium dotyczącego obowiązkowych szczepień.

Numer telefonu do przedszkola 12 637 18 21

Numer do dyrektora 660 637 240

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 77

Bożena Białas

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-03-16 11:29:27