Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  Aktualności  /  AKTUALNE ROZPORZĄDZENIE WS. CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
AKTUALNE ROZPORZĄDZENIE WS. CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
data dodania: 2021-03-28 15:38:13

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ostatniej informacji dotyczącej działalności przedszkoli w okresie najbliższych dwóch tygodni, informuję, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z którym, ograniczenie funkcjonowania przedszkoli polega na zawieszeniu zajęć dla dzieci.

Powołując się na  § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, dyrektor przedszkola na wniosek:

1) Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) Rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek,

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do których uczęszczają te dzieci.

Zgodnie z rozporządzeniem, katalog zawodów Rodziców, którzy mogą zgłaszać chęć i potrzebę zapewnienia dziecku opieki w przedszkolu jest znacznie szerszy aniżeli ten przekazany podczas czwartkowej konferencji prasowej oraz w przygotowanym projekcie rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, Rodziców chętnych do objęcia opieką ich dzieci przez nadchodzące dwa tygodnie, bardzo proszę o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

Wnioski do wypełnienia będą także dostępne na miejscu w przedszkolu.

AKTUALNY WNIOSEKhttp://images.dlaprzedszkoli.eu/magicznesiodemki/wniosek-o-zorganizowanie-zajec-1-1.pdfKomentarze
Dodaj komentarz
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Komentarz
Wpisz wynik: 2+3