Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  ODPŁATNOŚCI
ODPŁATNOŚCI

Odpłatność za przedszkole

Wysokość opłat za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków określa: art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), uchwała Nr XCVII/2509/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz zarządzenia Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 77 „Magiczne siódemki” w Krakowie.

 1. Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
 2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego przedszkola ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. W Samorządowym Przedszkolu nr 77 obowiązuje w godzinach 8.00 – 13.00.

Zasady odpłatności za przedszkole:

 1. Korzystanie przez dziecko z przedszkola poza bezpłatnym czasem tj. przez godziną 8.00 i po godzinie 13.00, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, w wysokości 1 zł za każdą godzinę.
 • dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+, rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata ta jest obniżano o 50% i wynosi 0.50 zł za godzinę
 • dla rodzin objętych zarówno  Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0.0 zł.
 1. Do dnia 5 każdego miesiąca następującego po miesiącu uczęszczania dziecka do przedszkola dyrektor przedszkola przekaże informację o wysokości opłaty za pobyt oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 2. Po otrzymaniu niniejszej informacji, Rodzice/opiekunowie prawni dziecka są zobowiązani dokonać do dnia 14-tego miesiąca, zapłaty we wskazanej wysokości na rachunek bankowy. Kwota należna do zapłaty powinna być zgodna z informacją otrzymaną od dyrektora.
 • nr rachunku bankowego: 04 1020 2892 0000 5902 0590 3168
 1. Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie będzie skutkowało upomnieniem,
  co dodatkowo zwiększy należność o koszty upomnienia.
 2. Nieuiszczenie należności w terminie wskazanym w upomnieniu będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspokajane w pierwszej kolejności.
 3. Wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie, w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.

W roku szkolnym 2020/2021 Samorządowym Przedszkolu nr 77 opłata ta wynosi:

 • za całodzienne wyżywienie – 8.50 zł
 • za I śniadanie – 2.55 zł
 • za II śniadanie - 1,70 zł
 • za obiad – 4.25 zł

W sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola stawka może ulec zmianie.

 

Zwrot nadpłaty - druk: http://images.dlaprzedszkoli.eu/magicznesiodemki/nadplata.pdf

 

 

Odpłatność za przedszkole za miesiąc marzec 2021

 

 

Nr ewidencyjny

 

 

Kwota do zapłaty

 1.  

76,50

 1.  

127,50

 1.  

128,00

 1.  

167,50

 1.  

220,00

 1.  

42,50

 1.  

119,00

 1.  

170,00

 1.  

57,00

 1.  

42,00

 1.  

158,50

 1.  

0,00

 1.  

175,00

 1.  

270,50

 1.  

151,50

 1.  

269,00

 1.  

195,50

 1.  

104,00

 1.  

107,00

 1.  

110,50

 1.  

183,00

 1.  

178,50

 1.  

134,75

 1.  

125,75

 1.  

132,00

 1.  

134,00

 1.  

218,50

 1.  

230,00

 1.  

126,25

 1.  

0,00

 1.  

153,00

 1.  

134,00

 1.  

153,00

 1.  

219,00

 1.  

141,00

 1.  

140,00

 1.  

77,00

 1.  

144,50

 1.  

189,00

 1.  

153,00

 1.  

182,50

 1.  

211,00

 1.  

0,00

 1.  

209,00

 1.  

255,00

 1.  

0,00

 1.  

42,50

 1.  

194,50

 1.  

153,00

 1.  

159,00

 1.  

184,00

 1.  

184,00

 1.  

119,00

 1.  

178,50

 1.  

28,50

 1.  

0,00

 1.  

85,00

 1.  

135,00

 1.  

168,50

 1.  

169,50

 1.  

0,00

 1.  

208,00

 1.  

127,50

 1.  

144,50

 1.  

170,50

 1.  

151,50

 1.  

120,50

 1.  

161,50

 1.  

0,00

 1.  

225,00

 1.  

164,00

 1.  

164,00

 1.  

51,00

 1.  

42,00

 1.  

229,00

 1.  

76,50

 1.  

139,50

 1.  

170,00

 1.  

162,50

 1.  

93,50

 1.  

181,50

 1.  

102,00

 1.  

0,00

 1.  

0,00

 1.  

150,00

 1.  

159,50

 1.  

153,00

 1.  

154,50

 1.  

0,00

 1.  

0,00

 1.  

51,00

 1.  

165,50

 1.  

17,00

 1.  

0,00

 1.  

146,50

 1.  

191,50

 1.  

127,50

 1.  

153,00

 1.  

186,50

 1.  

162,50

 1.  

164,50

 1.  

0,00

 1.  

144,50

 1.  

144,50

 1.  

143,50

 1.  

76,50

 1.  

41,00

 1.  

110,50

 1.  

49,00

 1.  

160,00

 1.  

110,50

 1.  

241,00

 1.  

12,50

 1.  

108,00

 1.  

93,50

 1.  

110,50

 1.  

137,00

 1.  

155,50

 1.  

138,00

 1.  

127,50

 1.  

116,00

 1.  

115,75

 1.  

165,50

 1.  

137,00

 1.  

189,50

 1.  

195,50

 1.  

110,50

 1.  

223,50

 1.  

223,50

 1.  

0,00

 1.  

130,00

 1.  

119,00

 1.  

186,00

 1.  

0,00

 1.  

133,00

 1.  

139,00

 1.  

178,00

 1.  

183,50

 1.  

0,00

 1.  

93,50

 1.  

246,00

 1.  

127,50

 1.  

165,00

 1.  

59,50

 1.  

68,00

 1.  

0,00

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-04-07