Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  GRUPA 6 SMOKI
GRUPA 6 SMOKI

ZDJĘCIE GRUPOWE:

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA STYCZEŃ 2021:

 1. Czas płynie
 • Oglądanie różnorodnych przedmiotów służących do odmierzania czasu
 • Poznanie sposobów mierzenia czasu przy pomocy zegarów, kalendarzy
 • Utrwalanie nazw pór roku, osłuchanie się z nazwami miesięcy
 • Poznajemy  nazwy  dni tygodnia
 • Nabywanie umiejętności wypowiadania się na podany temat, ćwiczenie narządów artykulacyjnych

 

 1. Zimowe igrzyska sportowe
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw podczas zimy.
 • Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
 • Wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie.
 • Doskonalenie umiejętności językowych poprzez odpowiadanie pełnymi zdaniami na pytania.
 • Pobudzanie do działań artystycznych.
 • Doskonalenie umiejętności w zakresie motoryki dużej.
 • Wdrażanie zasad fairplay podczas rywalizacji sportowej.

 

 1. Kocham Babcię, kocham Dziadka
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższymi członkami rodziny
 • Słuchanie i nauka piosenek, wierszy okolicznościowych z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Zachęcanie dzieci do podtrzymywania rodzinnych zwyczajów i tradycji
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych - budowania dialogu, wywiadu, rozmowy
 • Kształtowanie właściwej postawy dzieci wobec osób starszych

 

 1. Dbam o zdrowie!
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego życia.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
 • Kształtowanie postawy uczciwości.
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci.
 • Ćwiczenie motoryki malej podczas wprowadzania litery i cyfry.

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-06