Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  GRUPA 5 SKRZATY
GRUPA 5 SKRZATY

ZDJĘCIE GRUPOWE:

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MARZEC 2021:

MALI ODKRYWCY

 • dostarczanie wiadomości na temat obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, w tym budowy Układu Słonecznego,

 • rozwijanie inwencji twórczej i umiejętności wokalnych oraz umiejętności współpracy podczas muzykowania na instrumentach perkusyjnych,

 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

 • ćwiczenie spostrzegawczości oraz rozwijanie umiejętności klasyfikowania,

 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,

 • poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego, Księżyca

 • dostarczanie wiadomości na temat gwiazd, gwiazdozbiorów i znaków zodiaku,

 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek na temat kosmosu,

 • zachęcanie do zgodnego współdziałania w sytuacjach zadaniowych.

TAJEMNICE ŚWIATA

 • Rozwijanie słownictwa dzieci o dawne pojęcia: kleks, kajet, łokieć jako jednostka miary

 • Rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań

 • Wprowadzenie litery W, w rozwijanie umiejętności czytania

 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej i graficznej

 • Kształtowanie świadomości ekologicznej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i funkcjonowania ludzi

 • Rozwijanie sprawności manualnej i kreatywnego myślenia

 

WKRÓTCE WIOSNA

 • Zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku z nowa porą roku; z wyglądem i nazwami wybranych wiosennych kwiatów

 • rozwijanie sprawności manualnej

 • zapoznanie z rozwojem roślin i warunkami niezbędnymi do ich rozwoju 

 • poszerzanie wiadomości o oznakach wiosny

 • Zapoznanie z wybranymi gatunkami ptaków przylatujących do nas na wiosnę

 • przybliżenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną ( zakładanie gniazd i wysiadywanie jaj)

 

WIOSNA TUŻ - TUŻ

 • Poznanie zawodu rolnika; podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy

 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym

 • Zapoznanie ze znakiem „minus” ; kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych

 • Rozbudzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin

 • Poznanie litery J, j; kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, samodzielne odczytywanie sylab oraz krótkich wyrazów

 • Posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych

 

PRZYGOTOWANIA DO WIELKANOCY

 • zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych

 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami

 • poznanie tradycji ozdabiania jaj

 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki

 • identyfikowanie i podawanie nazw emocji

 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy

 • doskonalenie czytania globalnego

 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych

 • doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-01