Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  RAMOWY ROZKŁAD DNIA
RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI MŁODSZE: GR I, II

6:30 – 8:45 Schodzenie dzieci

 

Dzieci organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, przestrzegają przyjętych w grupie zasad, pomagają w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności, podejmują działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć, rozwijają sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych.

Przygotowują się do śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

8:45 – 9:15 I śniadanie

 

Dzieci przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw; rozwijają umiejętności samoobsługowe, podejmują próby porządkowania po posiłku, celebrują posiłki poprzez kulturalne i spokojne ich spożywanie, połączone z nauką posługiwania się sztućcami, poznają różne potrawy, ich walory odżywcze oraz zdrowotne,

 

9:15 – 9:30 Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą

 

Dzieci uczestniczą w zajęciach sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zabawach ruchowych rytmicznych, muzycznych.

Rozwijają zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze.

9:30 – 11:30

 

Bawią na świeżym powietrzu: na spacerach, w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.

Organizują zabawy indywidualne i zespołowe, realizując swoje zainteresowania, podejmują zabawy z własnej inicjatywy.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Przygotowują się do II śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

11:30 – 12:00

II śniadanie

12:00 – 14:00 Odpoczywają na leżakach: słuchają czytanych przez nauczycielki bajek, muzyki relaksacyjnej.

 

Przygotowują się do obiadu – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

14:00 – 14:45 Obiad
14:45 – 17:30 Podejmują zabawy wynikające z własnej zainteresowań, organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Rozwijają sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w przedszkolu lub w ogrodzie.

Bawią na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

DZIECI STARSZE: GR III, IV, V, VI

6:30 – 8:45

 

 

Schodzenie dzieci

 

Dzieci organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, przestrzegają przyjętych w grupie zasad, pomagają w porządkowaniu sali, pielęgnowaniu roślin, dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności, podejmują działania związane z przygotowaniem pomocy do zajęć, rozwijają sprawność ruchową podczas ćwiczeń porannych.

Przygotowują się do śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

8:45 – 9:15

 

 

I śniadanie

 

Dzieci przezwyciężają uprzedzenia do niektórych potraw; rozwijają umiejętności samoobsługowe, porządkują po posiłku, celebrują posiłki poprzez kulturalne i spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami, poznają różne potrawy, ich walory odżywcze oraz zdrowotne,

 

9:15 – 10:15 Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą

 

Dzieci uczestniczą w zajęciachsprzyjające nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym, zabawach ruchowych

rytmicznych, muzycznych.

Rozwijają zainteresowania oraz zamiłowania i zdolności twórcze.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

10:15 – 11:30

 

Bawią na świeżym powietrzu: na spacerach, w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.

Organizują zabawy indywidualne i zespołowe, realizując swoje zainteresowania, podejmują zabawy z własnej inicjatywy.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Przygotowują się do II śniadania – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

11:30 – 12:00 II śniadanie
12:00 – 14:00

 

Odpoczywają w trakcie zabaw o charakterze odprężającym, muzyce relaksacyjnej,słuchają czytanych przez nauczycielki pozycji z literatury dla dzieci.

Uczestniczą w zajęciach kierowanych przez nauczyciela, zabawach podejmowanych z własnej inicjatywy.

Biorą udział w zajęciach dodatkowych, religii (gr. V i VI).

Przygotowują się do obiadu – kształtują czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne.

 

14:00 – 14:45 Obiad
14:45 – 17:30

 

Podejmują zabawy wynikające z własnych zainteresowań, organizują swobodne zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela.

Dbają o estetykę otoczenia.

Wyrównują deficyty rozwojowe oraz rozwijają zdolności.

Uczestniczą w zajęciach dodatkowych.

Rozwijają sprawność ruchową podczas zabaw ruchowych w przedszkolu lub w ogrodzie.

Bawią na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, prowadzą obserwacje przyrodnicze.


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-24