Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona głowna  /  PLAN ROCZNY
PLAN ROCZNY

1. Program nauczania

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. Program edukacji przedszkolnej
wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole”
Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

ISBN 978-83-7491-268-6
Wydawnictwo MAC Kielce
Otrzymał numer dopuszczenia P77-01-2019

 

2. Innowacje Pedagogiczne:

- "Time for English" - nauka języka angielskiego przez zabawę.

 

3. Plan Doradztwa Zawodowego "Kim chcesz być, Przedszkolaku?" na lata 2020 - 2025

 http://images.dlaprzedszkoli.eu/magicznesiodemki/plan-doradztwa-zawodowego-2020-2025-1.pdf

 

3. Roczny Plan Pracy Samorządowego Przedszkola nr 77 na rok szkolny 2020- 2021

DZIAŁANIA ROCZNE DO KONCEPCJI PRACY SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 77

„Dbam o siebie i świat ”

  

Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną Samorządowego Przedszkola  nr 77 „Magiczne Siódemki” w dniu 11.09.2020r.

 

Cele główne:

 • kształtowanie i utrwalanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu, dbałości o prawidłową postawę ciała; 
 • propagowanie zdrowego stylu życia: codzienna aktywność ruchowa, zdrowe odżywianie; 
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie z emocjami, stresem, i czynnikami szkodliwymi dla zdrowia; 
 • kierowanie się zasadami bezpieczeństwa w życiu codziennym;
 •  poznawanie współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych i nauka zapobiegania im;
 •  zachęcanie rodziców i społeczności lokalnej do współdziałania w promowaniu zdrowia, aktywności fizycznej oraz odporności emocjonalnej przedszkolaków.
 • Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

 

 

Zadania do realizacji:

 

 • Kształtowanie nawyków prawidłowego odżywiania, kultury, techniki i higieny jedzenia.
 • Dostarczanie podstawowej wiedzy związanej z prawidłowym odżywianiem, rozszerzenie wiedzy o produktach żywnościowych.
 • Kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnym przygotowywaniem różnych zdrowych potraw.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie przygotowywania posiłków, w kontakcie z różnymi artykułami spożywczymi – uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw zagrażających zdrowiu i życiu.
 • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego korzystania ze sprzętów niezbędnych do przygotowywania i przechowywania żywności.
 • Wzmacnianie u dzieci potrzeby ruchu i aktywności ciała jako źródła zdrowia fizycznego  i dobrego
 • Doskonalenie sprawności ruchowej przez systematyczne ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.
 • Kształtowanie poczucia  odpowiedzialności  za  zdrowie  swoje  i  innych osób  –   wdrażanie  do  przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie ćwiczeń i zabaw ruchowych, spacerów i wycieczek.
 • Rozwijanie aktywnej formy wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu.
 • Wzmocnienie współpracy z rodzicami w zakresie dbania o zdrowie rodzin poprzez propagowanie właściwych nawyków żywieniowych i aktywności ruchowej.
 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się, zawierania kompromisów.
 • Wyrażanie swoich przeżyć i wiedzy o otaczającym świecie. Próby ukazywania akcji, przedstawienia ludzi, zwierząt, roślin rzeczy i zjawisk w pracach inspirowany literaturą, muzyką, obrazem, nastrojem, przeżytym doświadczeniem itp.

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAWY DBANIA O ZDROWIE WŁASNE I INNYCH

Działania

Termin

Grupy

Zorganizowanie spotkań dzieci z ekspertami w dziedzinie zdrowia na terenie przedszkola w formie multimedialnej: np. z pielęgniarką, lekarzem pediatrą, stomatologiem, dietetykiem.

Cały rok

 

I,II,III,IV,V,VI

Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci
z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowia, higieny i zdrowego odżywiania się, np.: „Grzebień i szczotka”-J. Brzechwa, „Przed lusterkiem” – A Chruścielewska, „Porady dobrej wróżki rady”, „Ręka rękę myje” – T. Fiutowskiej,

 

styczeń

 

 

I,II,III,IV,V,VI

Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i higieny otoczenia za względów zdrowotnych. Kształtowanie umiejętności : prawidłowego mycia rąk, mycia zębów, korzystania z toalety, wdrażanie do mycia rąk przed posiłkami i po wyjściu z toalety, dbania o schludny wygląd ubrania, włosów, paznokci.

Cały rok

 

 

I,II,III,IV,V,VI

„Turniej wiedzy o zdrowiu”- pomiędzy grupami 5-6- latków i 3-4-latków. Zorganizowanie międzygrupowych (grupowych)  zawodów w dwóch grupach wiekowych podczas, których dzieci będą miały możliwość pochwalenia się posiadaną wiedzą n/t zdrowego sposobu odżywiania się i zasad higieny, kultury związanej ze spożywaniem posiłków i pobytem w łazience

Maj 2021

 

I,II,III,IV,V,VI

Udział w akcjach i kampaniach prozdrowotnych i proekologicznych oraz humanitarnych.

Cały rok

 

I,II,III,IV,V,VI

Zorganizowanie w każdej grupie „Mini ogródków warzywnych, zielników” do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół, warzyw ( w Sali i ogrodzie)

 

II – V.2021

 

 

I,II,III,IV,V,VI

Systematyczne realizowanie tematyki promującej zdrowy styl życia:

Planowanie bloków tematycznych: „Czyste ręce zdrowia więcej”, „Znam zasady kulturalnego zachowania przy stole i w łazience”, „Zboża zjadamy, energię z nich mamy”, „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, „Kto chce zdrowe zęby mieć musi tylko chcieć”, „Jak powstaje chleb?”, „Czysta woda zdrowia doda”, „Teatr na talerzu”, „W spiżarni”, „Poznaj potrawę po smaku i zapachu”, „Chcę zostać kucharzem”

Cały rok

I,II,III,IV,V,VI

„Wiem, że zdrowo jem” - Opracowywanie przez wszystkie grupy z intendentką propozycji posiłków do jadłospisu. Zamieszczanie informacji przy jadłospisie, która grupa jest współautorem jadłospisu na dany dzień. Motywowanie dzieci do zjadania zaplanowanych przez siebie potraw: surówek, kasz, zup.

Cały rok

I,II,III,IV,V,VI

„Zabawy w kucharza” – zajęcia kulinarne, samodzielne przygotowywanie zdrowych posiłków, przekąsek przez dzieci takich jak: sałatki, kanapki, surówki z wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców. Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, wzroku przez samodzielne przygotowywanie i zjadanie ich

IV 2021

I,II,III,IV,V,VI

Uczestnictwo w ogólnopolskim programie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” ze szczególnym uwzględnieniem modułu „Dbamy o zdrowie z Małym Misiem”

12.10.-13.11.2020

I,II,III,IV,V,VI

„Trzymaj formę” – codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe, w sali lub w ogrodzie z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych, inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

 

Codziennie

I,II,III,IV,V,VI

Zestawy zabaw lub ćwiczeń ruchowych, raz lub dwa razy w tygodniu w ramach zajęć głównych, (w zależności od grupy wiekowej).

Raz/dwa razy w tygodniu

I,II,III,IV,V,VI

Zabawy z wykorzystaniem: labiryntu, ścieżki ekologiczno-edukacyjnej, toru przeszkód w ogrodzie przedszkolnym oraz tablic edukacyjnych.

Raz w miesiącu

I,II,III,IV,V,VI

„Modnie i wygodnie” – zorganizowanie pokazu modny na sportowy strój.

V 2021

IV,V,VI

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

 

„Co mogą zrobić dzieci, żeby Ziemia była bez śmieci?” – przeprowadzenie cyklu zajęć.

Wdrażanie do segregacji odpadów – zakupienie/wykonanie do każdej sali pojemników w odpowiednich kolorach do segregacji śmieci (papier, plastik, szkło). Wykorzystywanie surowców wtórnych do prac dzieci.

Systematyczne prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej we wszystkich grupach wiekowych np.:
- co nam dają drzewa?
- jak dbać o czyste powietrze?
- woda źródłem życia

- po co segregujemy śmieci?

- jak możemy dbać o świat?

- zdrowy świat to zdrowy człowiek

XI -IV

 

I,II,III,IV,V,VI

Uczestnictwo w ogólnopolskim programie „Kreatywny Przedszkolak – Kreatywne Dziecko” w ramach, którego dzieci wykonują raz w miesiącu pracę z wykorzystaniem wtórnych produktów.

X-V

I,II,III,IV,V,VI

Uczestnictwo w ogólnopolskim programie „Zabawa sztuką”

X-V

I,II,III,IV,V,VI

Uczestnictwo w ogólnopolskim programie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” ze szczególnym uwzględnieniem modułu „Zmisiowany Eko-kalendarz”

XI - IV

I,II,III,IV,V,VI

Prowadzenie w ogrodzie mini ogródka warzywnego oraz rabatek kwiatowych.

III-VI

I,II,III,IV,V,VI

Gromadzenie w salach materiałów przyrodniczych (kasztany, żołędzi itp.),

- organizowanie zabaw z elementami pedagogiki alternatywnej promującej wykorzystywanie w zabawie naturalnych elementów, rozwijanie twórczości poprzez wykorzystywanie dostępnych przedmiotów, manipulacje naturalnymi surowcami, np.

- wykonywanie prac „Dary natury” do kącików przyrody,

- zabawy matematyczne w poszczególnych grupach z wykorzystaniem    materiału przyrodniczego (kasztany, żołędzie, szyszki, liście itp.)

- teatrzyki z wykorzystaniem wykonanych przez dzieci figurkami z materiałów recyklingowych, darów natury

- przesypywanie, segregowanie i przelewanie płynów, kasz,  makaronów, kasztanów, żołędzi, kamyków, zakrętek

- samodzielne wykonywanie zabawek

X-XII

I,II,III,IV,V,VI

Obcowanie z przyrodą poprzez zabawy, wycieczki, spacery, obserwowanie zjawisk występujących w danej porze roku w różnych środowiskach przyrodniczych.

Cały rok szkolny

I,II,III,IV,V,VI

Włączenie rodziców w program „Pogromcy Jednorazowego Plastiku”

- wykorzystywanie w przedszkolu (na ubrania zapasowe w szatni, stroje do gimnastyki, pościel w gr. I i II) uszytych przez Rodziców siatek, worków z różnych materiałów (np. stare ubrania, firanki),

- likwidację plastikowych siatek z użycia w przedszkolu

X

I,II,III,IV,V,VI

Udział w akcji „Dokarmiamy ptaki zimą”.

XII-II

I,II,III,IV,V,VI

Organizowanie zabaw sensorycznych i eksplorowanie środowiska poprzez zabawy
z wykorzystaniem piasku, wody, śniegu, błota itp.

Cały rok szkolny

I,II,III,IV,V,VI

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Działania

Efekty

Termin

Udział rodziców w uroczystościach grupowych, piknikach i zabawach organizowanych w przedszkolu  i w ogrodzie.

Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

Według harmonogramu

Systematyczne informowanie rodziców
o wymaganiach edukacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych oraz o prowadzonej obserwacji/diagnozie grupowej. Zapoznanie rodziców z indywidualnymi osiągnięciami edukacyjnymi dziecka.

Rodzice znają wymagania edukacyjne
 w poszczególnych grupach wiekowych. Przedszkole na bieżąco, informuje rodziców o wynikach indywidualnej diagnozy dziecka.

Cały rok na bieżąco

Przekazywanie informacji poprzez gazetkę i artykuły dla rodziców.

Organizowane sprawnego przepływu informacji – przedszkole – rodzice – wprowadzenie komunikacji e – mailowej.

Rodzice są na bieżąco informowani
o działaniach przedszkola.

Cały rok

Systematyczne prowadzenie przedszkolnej strony internetowej – dostosowanie je do potrzeb rodziców.

Rodzice na bieżąco są informowani
o działaniach przedszkola

Cały rok

Organizowanie warsztatów prowadzonych przez nauczycieli  i specjalistów.

Przedszkole wspomaga rodziców
w procesie wychowawczym.

Cały rok wg harmonogramu

Organizowanie spotkań integracyjnych dla rodziców, warsztaty dla dzieci i rodziców.

Rodzice obserwują osiągnięcia  dziecka, uczestniczą w sytuacjach edukacyjnych.

Wg harmonogramu

Badanie potrzeb i oczekiwań rodziców poprzez  ankiety, wywiady, rozmowy kreatywne, skrzynkę pytań.

Przedszkole zna potrzeby i oczekiwania rodziców.

Na bieżąco

Pomoc rodziców w doposażeniu przedszkola, pozyskiwanie sponsorów, wspólna organizacja wycieczek, wyjazdów, imprez przedszkolnych.

Rodzice wspomagają przedszkole
w  działaniach, czują się współgospodarzami przedszkola.

Cały rok

Uwzględnianie w planowaniu pracy przedszkola uwag  i spostrzeżeń rodziców.

Rodzice czują się współgospodarzami przedszkola.

Cały rok

Organizowanie w przedszkolu spotkań
z rodzicami jako ekspertami różnych zawodów.

Rodzice włączają się w edukację wychowanków

Cały rok

Promowanie wśród rodziców wiedzy
i umiejętności dzieci poprzez organizację zajęć otwartych dla rodziców.

Rodzice znają jakość pracy przedszkola. Obserwują osiągnięcia swoich dzieci.

Według planu

Włączenie rodziców do współorganizacji uroczystości przedszkolnych (wykonanie strojów, pomoc w wykonaniu dekoracji, organizowane atrakcji dla dzieci)

Rodzice czują się współodpowiedzialni za organizację pracy przedszkola.

Zgodnie z kalendarzem imprez

Wzbogacanie wiedzy rodziców na temat zdrowi i rozwoju ruchowego poprzez artykuły dla rodziców.

Rodzice mają wiedzę na temat możliwości rozwojowych dziecka
w wieku przedszkolnym

Cały rok

Włączanie rodziców w akcje charytatywne organizowane na terenie przedszkola:

 1. Zbiórka nakrętek
 2. Gwiazdka dla zwierzaka
 3. Góra Grosza

Włączanie się Rodzin w akcje społeczne

Cały rok

 

KONKURSY, KIERMASZE DLA DZIECI I RODZICÓW ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Rodzaj konkursu

Dla kogo przeznaczony

Termin

Udział w VI Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaka

Dzieci i rodziców

28.09.-17.10.2020

 

Konkursy dla dzieci i rodziców:

- plastyczny „Ekologiczne ozdoby świąteczne”

 

 

Dzieci i rodziców

 

Grudzień  2020

 

Konkurs plastyczny na najstraszniejszego potwora śmieciowego

 

Dzieci i rodziców

Marzec 2021

IV edycja konkurs rodzinnego na wzór programu „Mam talent”

Dzieci z rodzinami

 

maj 2021r.

ARTYKUŁY  DLA RODZICÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Tematyka artykułów

Termin

Ruch to zdrowie.

Czerwiec 2021

Pijmy wodę!

Maj 2021

Zero Waste - nowa moda, czy sposób na życie?

Kwiecień 2021

Zdrowe słodycze.

Marzec 2021

Jak ubieranie wspiera nasze zdrowie?

Luty 2021

Nie wyrzucaj - wykorzystaj!... i wspieraj kreatywność swojego dziecka.

Styczeń 2021

Czy "Eko" znaczy zdrowiej? O składach i ekologicznej żywności słów kilka...

Grudzień 2020

Pogromcy Jednorazowego Plastiku

Listopad 2020

Higiena - wyzwanie dzisiejszych czasów.

Październik 2020


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-19